Noteikumi un nosacījumi

 

SIA Smieklu Joga noteikumi un nosacījumi

Samaksa

Ja iepriekš nav panākta cita vienošanās, samaksa par apmācības kursiem un radošajām darbnīcām ir veicama reģistrācijas brīdī.

Samaksa par uzņēmumu un organizāciju organizētajām radošajām darbnīcām ir veicama pirms radošo darbnīcu norises datuma.

Lūdzu, ņemiet vērā to, ka Tiešsaistes rezervācijas un maksājumi var tikt saņemti ne vēlāk par 2 dienām pirms pirmās apmācības dienas.

SIA Smieklu Joga patur sev tiesības piešķirt kursa vietu citam dalībniekam, ja apmaksa nav veikta savlaicīgi un saskaņā ar noslēgto līgumu.

Cenas

Visas cenas ir norādītas uz atbilstošā apmācības kursa lapas mūsu mājaslapā. Samaksa par kursiem tiks iekasēta pēc esošās likmes reģistrācijas brīdī. Lai saņemtu plašāku informāciju un veiktu grupas reģistrāciju, sazinieties ar mums.

SIA Smieklu Joga ir tiesības jebkurā laikā mainīt jebkura kursa maksu, taču gadījumos, kad kurss jau ir pasūtīts, klientam tiks piestādīts rēķins ar cenu, kura tika norādīta reģistrācijas brīdī.

Samaksa par visu klienta reģistrēto un apstiprināto apmācību un pakalpojumiem ir jāveic pirms apmācības kursa vai nodarbību norises, ja rakstveidā par to nav panākta cita vienošanās. Samaksu var veikt ar čeku, PayPal vai bankas pārskaitījumu.

Kursu pārcelšana

Jums ir jāsedz sekojošas izmaksas, ja jūs izteiksiet vēlmi pārcelt savu pasūtījumu uz vēlāku kursu datumu:

  • 25% samaksas līdz 30 kalendāra dienas pirms pasūtītā datuma
  • 50% samaksas līdz 14 kalendāra dienas pirms pasūtīta datuma
  • 100% samaksas līdz 7 kalendāra dienām pirms pasūtījuma datuma

Dalībniekus var pārcelt sazinoties ar SIA Smieklu Joga pa telefonu vai e-pastu.

Pārcelšanas opcija attiecas tikai uz dalībniekiem, kuri tiek pārcelti uz citu datumu uz šo pašu kursu.

Kursa datuma izvēle ir jānorāda pārcelšanas brīdī, pretējā gadījumā šis norādījums tiks uzskatīts par pasūtījuma atcelšanu un tiks piemērota pasūtījuma atcelšanas maksa.

Dalībnieku pārcelšanas iespēju var izmantot tikai vienu reizi, pēc tam jebkura kustība tiks uzskatīta par pasūtījuma atcelšanu.

Visi neapmaksātie rēķini paliks spēkā, neatkarīgi no tā, cik darba dienas iepriekš ir izteikts anulēšanas paziņojums.

Delegātu aizstāšana

Jūs varat bez maksas nodot kursu vietu aizvietotājam.

Kursu atcelšana

Atcelšana ir jāsaņem rakstveidā pa e-pastu un tajā ir jāietver pilna pasūtījuma informācija, tai skaitā organizācijas nosaukums, reģistrācijas un dalībnieku kontaktinformācija.

Jūsu atcelšanas paziņojums tiks apstiprināts rakstveidā kopā ar rēķinu ar nenomaksātajām summām. Atbilstošās atcelšanas maksas skatīt zemāk.

Kursu datumi un norises vietas

SIA Smieklu Joga patur sev tiesības mainīt kursu datumus un norises vietas, neuzņemoties nekādu atbildību.

Anulēšanas gadījumā, ja nav iespējams piedāvāt šim kursam citu alternatīvu, jums tiks piedāvāta naudas atmaksa.

SIA Smieklu Joga neatlīdzinās ceļošanas vai viesnīcas izmaksas. SIA Smieklu Joga nevar piedāvāt naudas atgriešanu par anulējumiem, kas nav mūsu kontrolē, tai skaitā nelabvēlīgu laika apstākļu, plūdu vai strādnieku protesta streiku dēļ.

Kursu plāni

Atbildot uz tirgus pieprasījuma izmaiņām, SIA Smieklu Joga patur sev tiesības jebkurā brīdī veikt savu kursu satura un/vai pasniedzēju maiņu.

Kursu konspekti un apmācība

SIA Smieklu Joga kursu konspektus un apmācību nevar izmantot likumu interpretācijai. Nedz SIA Smieklu Joga, nedz tās ieceltie pasniedzēji vai konsultanti nevar uzņemties nekādu atbildību par dalībnieku vai citu ar šīm personām saistīto cilvēku, kas lasa kursu konspektus, darbībām, vai atbildību par zaudējumiem, kuri ir radušies, paļaujoties uz kursu saturu vai kursu konspektiem.

Kursu noteikumi un nosacījumi

Pasūtīšana

Kursus ir iespējams pasūtīt telefoniski, pa e-pastu, aizpildot tiešsaistes pieteikumu vai rakstveidā. Pasūtījumu veicot telefoniski, pasūtījums ir rakstveidā jāapstiprina 7 dienu laikā pēc sākotnējā pasūtījuma.

Maksājuma rekvizīti tiks izsniegti pasūtījuma veikšanas laikā.

Klienta pasūtīto kursu atcelšana

Gadījumā, ja jūs vēlaties atcelt jau pasūtītus apmācības kursus, jums ir jāsedz sekojošas atcelšanas izmaksas:

  • 25% samaksas nav atgriežama par apmācību un radošajām darbnīcām, kuras tiek atceltas 30 kalendāra dienas pirms pasūtītā datuma.
  • 50% samaksas nav atgriežama par apmācību un radošajām darbnīcām, kuras tiek atceltas 14 kalendārās dienas pirms pasūtītā datuma.
  • 100% samaksas nav atgriežama par apmācību un radošajām darbnīcām, kuras tiek atceltas 7 kalendārās dienas pirms pasūtītā datuma.

Atcelšanas iespējas izņēmums ir tiklīdz SIA Smieklu Joga ir nosūtījusi dalībniekam kursu materiālus, tai skaitā kursu rokasgrāmatu, naudas atmaksa vairs nav iespējama. Bet ir iespējama pārnešana uz citu kursu datumu.

Atlaižu politika

Grupu pasūtījuma atlaide tiek piemērota tikai dalībniekiem, kas tiek pasūtīti vienlaicīgi un to nav iespējams apvienot ar citu atlaidi vai piedāvājumu, kas jums laiku pa laikam var tikt piedāvāts. Ja vien nekur nav norādīts citādāk, nevienu pieejamo pasākuma atlaidi nevar izmantot apvienojumā ar citu atlaidi vai piedāvājumu, kas jums laiku pa laikam var tikt piedāvāts.

Svarīga piezīme

Jūsu pasūtījuma veidlapa ir juridiski saistošs līgums. Mūsu kontrolē neesošu iemeslu dēļ var būt nepieciešams mainīt programmas saturu un laiku, pasniedzējus, datumu vai norises vietu. Šādā retā gadījumā, kad programma ir atcelta, mēs automātiski veiksim pilnu samaksātās maksas atmaksu, bet neuzņemamies nekādu tālāku atbildību par to.

Ja programma tiek īstenota, bet jūs nevarat to apmeklēt, neatkarīgi no tā, vai jūsu kontrolē esošu vai neesošu iemeslu dēļ, tiks piemēroti augstāk izklāstītie pārcelšanas vai atcelšanas nosacījumi. SIA Smieklu Joga neuzņemas nekādu atbildību par kādai personai nodarīto zaudējumu, tās darbības vai bezdarbības rezultātā, pasākuma laikā SIA Smieklu Joga izpaustās informācijas dēļ.